piątek, 25 kwietnia 2014


WebQuest dla dzieci 

o bezpieczeństwie w sieci


WebQuest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

AUTORKI:
Martyna Orzechowska - Studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej - rok II edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Grochal - Nauczyciel dyplomowany - edukacja wczesnoszkolna