-KRYTERIA OCENIANIA-

Najważniejszą rzeczą, która będzie brana pod uwagę przy ocenianiu zadań jest PRACA ZESPOŁOWA.

Zadania będą oceniane pod względem następujących kategorii:
-zaangażowanie i praca zespołowa
-pomysłowość (kreatywność)
-estetyka i przejrzystość pracy
-bogactwo informacji
-przekaz
-spójność i temat
-wykorzystanie różnych technik

PREZENTACJA POWER POINT
-pomysłowość.....................................0-5 pkt
-estetyka i przejrzystość pracy..............0-5 pkt
-bogactwo informacji............................0-6 pkt
-przekaz.............................................0-4 pkt
-spójność i temat.................................0-2 pkt
-wykorzystanie różnych technik.............0-5 pkt
  (cliparty, obrazki, animacje, przejścia pomiędzy slajdami, muzyka, itp.)
RAZEM................................................27 pkt

PLAKAT
-pomysłowość......................................0-5 pkt
-estetyka i przejrzystość pracy...............0-5 pkt
-przekaz..............................................0-6 pkt
-spójność i temat..................................0-2 pkt
-wykorzystanie różnych technik..............0-5 pkt
(np. kolaż)
RAZEM.................................................23 pktKOMIKS
część a
-pomysłowość.......................................0-5 pkt
-przekaz...............................................0-5 pkt
-spójność i temat...................................0-3 pkt

RAZEM..................................................13 pkt

część b
-pomysłowość.........................................0-6 pkt
-przekaz.................................................0-6 pkt
-estetyka i przejrzystość pracy..................0-5 pkt
-spójność i temat.....................................0-3 pkt

RAZEM....................................................20 pkt