-ZADANIE-

Zadanie nr 1

Wykonanie prezentacji multimedialnej w POWER POINT
Zadanie 2

Stworzenie plakatu z użyciem nowoczesnych technologii  informatycznych  ostrzegającego.
Zadanie 3

 „Powiedz , jeśli coś będzie nie tak” 
Stworzenie scenki i przedstawienie jej w postaci paska komiksowego.